Buku Buku Islam, Buku Islam, Toko Buku Islam
You are here: Archive for the ‘Buku Sejarah Islam’ Category

Buku Discovery Islam

May 31st, 2015 0 Comments

Buku Discovery IslamBuku Discovery Islam Penerbit : Almahira Harga Buku Discovery Islam : Rp 2.154.000,- 1.700.000,-/Set (9 Buku)   Buku Discovery Islam, Buku islam yang berisi kumpulan atlas atlas yang terdiri dari 9 buku seperti buku atlas agama islam, buku atlas Al Qur’an, buku atlas Hadits, buku atlas perjalanan hidup Nabi Muhammad, buku atlas sejarah para Nabi dan Rasul, buku atlas haji dan umrah, buku atlas penyebaran islam, buku atlas perang salib, buku atlas agama agama. Semoga kehadiran Buku...

Buku Sejarah Hidup Muhammad

May 24th, 2015 0 Comments

Buku Sejarah Hidup MuhammadBuku Sejarah Hidup Muhammad Penulis : Muhammad Husain HaekalPenerbit : Litera Antar Nusa Harga Buku Sejarah Hidup Muhammad : Rp 130.000,- Rp 117.000,-   Buku Sejarah Hidup Muhammad, buku islam karya Muhammad Husain Haekal yang di terjemahkan oleh Ali Audah ini membahas tentang mendalam dan cermat sejarah hidup Nabi Muhammad dan biografi lengkap Rasulullah yang diteliti dari sumber sumber islam maupun dari sumber sumber non islam yang penting. Di dalam Buku Sejarah Hidup Muhammad...

Buku Biografi Utsman bin Affan

May 6th, 2015 0 Comments

Buku Biografi Utsman bin AffanBuku Biografi Utsman bin Affan Penulis : Prof. Dr. Ali Muhammad Ash ShalabiPenerbit : Pustaka Al Kautsar Harga Buku Biografi Utsman bin Affan : Rp 114.000,- Rp 104.000,-   Buku Biografi Utsman bin Affan, buku islam karya Ali Muhammad Ash Shalabi yang akan membahas secara lengkap biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang khulafa ar Rasyidin yang sangat istimewa, santun, lembut dan penyabar. Beliau dikenal juga sebagai khalifah yang tajir dan dermawan karna hartanya...

Buku Aisyah

April 30th, 2015 0 Comments

Buku AisyahBuku Aisyah Penulis : Sulaiman An NadawiPenerbit : Qisthi Press Harga Buku Aisyah : Rp 85.000,-   Buku Aisyah, buku sirah sahabat Rasulullah karya Sulaiman An Nadawi yang akan membahas tentang sejarah lengkap kehidupan Ummul Mu’minin Aisyah Ra. Buku islam ini menjadi satu satunya buku yang membahas lengkap tentang biografi dan sejarah perjalanan hidup Aisyah. Dengan bahasa yang khas dan lugas, penulis menjabarkan dan memaparkan semua tentang keistimewaan Aisyah sebagai seorang...

Buku Kisah Para Nabi

April 13th, 2015 0 Comments

Buku Kisah Para NabiBuku Kisah Para Nabi Penulis : Ibnu KatsirPenerbit : Ummul Qura Harga Buku Kisah Para Nabi : Rp 170.000,- Rp 153.000,-   Buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir yang akan membahas kisah perjalanan hidup 31 Nabi utusan Allah SWT mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa serta kisah para Nabi yang tidak disebutkan dalam Al Quran namun telah dikuatkan keberadaanya oleh riwayat yang shahih. Di dalam buku islam ini Imam Ibnu Katsir menggunakan metode ilmiah standar dengan berpedoman pada...

Buku Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah

March 29th, 2015 0 Comments

Buku Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang SejarahBuku Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah Penulis : Muhammad Said MursiPenerbit : Pustaka Al KautsarHarga Buku Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah : Rp 87.000,-   Buku Tokoh Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, buku islam karya Muhammad Said Mursi yang akan memaparkan orang orang besar dalam sejarah islam seperti tokoh tokoh dari kalangan sahabat Rasulullah, tabi’in dan ulama juga buku islam ini akan menyebutkan nama tokoh besar dari kalangan ilmuwan, sastrawan, syuhada...

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Khalifah

March 28th, 2015 0 Comments

Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para KhalifahBuku Tarikh Khulafa Sejarah Para Khalifah Penulis : Imam As SuyuthiPenerbit : Qisthi Press Harga Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Khalifah : Rp 110.000,- Rp 100.000,-   Buku Tarikh Khulafa Sejarah Para Khalifah, buku islam karya Imam Suyuthi yang akan membahas lengkap biografi dan sejarah kehidupan para khalifah serta kekhilafahan islam mulai dari khulafa’ar Rasyidin, daulah Umawiyah, daulah Abbasiyah juga peristiwa peristiwa penting pada masa mereka dan prestasi gemilang yang...

Buku Al Bidayah Wa An Nihayah

March 21st, 2015 0 Comments

Buku Al Bidayah Wa An NihayahBuku Al Bidayah Wa An Nihayah Penulis : Al Hafidz Ibnu KatsirPenerbit : Pustaka Azzam Harga Buku Al Bidayah Wa An Nihayah : Rp 4.018.000,- Rp 3.100.000,-/Set (22 Jilid)   Buku Al Bidayah Wa An Nihayah, buku islam ini merupakan karya besar Ibnu Katsir yang menghimpun ratusan peristiwa peristiwa bersejarah mengenai asal mula terciptanya sesuatu dan pecahnya suatu peristiwa seperti awal mula kehidupan manusia yang menjadi khalifah di bumi, kisah kejadian langit dan bumi, awal...